Rapport fra høvleriet: Talgø Møretre tester IR-sensor i produksjonen av MøreRoyal

Vi i El-Watch utvikler og produserer teknologi i Norge. Det gir kort ledetid, godt samarbeid med produsent (Simpro), og et sikrere og mer sporbart produkt ettersom vi har full kontroll over kvalitet og komponenter i kretskort, såvel som kode og algoritmer i programvaren. Men det gir oss også stor innovasjonsevne ettersom det er kort vei mellom vår produksjon og utvikling og behovene til noen av verdens mest kompetente, krevende og kreative industrikunder.

Her kommer en hygggelig og interessant tilbakemelding fra Paul Lilleløkken i Talgø Møretre som har testet vår helt ferske IR-sensorene for å ta temperaturen på klyvsaga:

Kort fortalt er vi så langt veldig fornøyd! Vi kan allerede nå registrere økt produktivitet, og ikke minst en økt trygghet over arbeidshverdagen for operatørene på høvleriet!

Her er et eksempel fra i dag: Et eldre sagblad ble her kjørt med 55 m mating i to-bladskjøring (dvs tre emner ut av saga og 165m/min på høvelen). Operatørene ble litt bekymret da temperaturen på dette bladet gikk sakte men sikkert opp mot 38 grader. De valgte derfor å gå ned til 150 m/min på høvelen og 50 m på saga. Temperaturen på bladet gikk så umiddelbart ned, og produksjonen kunne få gå kontinuerlig fram til matpause hvoretter det dårlige bladet blir skiftet ut med et nytt.

Grafen viser temperaturutviklingen gjennom to timers drift av saga.

Tidligere ville dette scenarioet garantert endt med sagbladhavari og medfølgende varmgang i saghjulene (450 kg pr hjul). Noe som igjen hadde medført en stopptid i høvleriet på ca 1,5- 2 timer i påvente av at saghjulene hadde kjølnet tilstrekkelig til at produksjonen kunne blitt tatt opp igjen.