THS sensor

Ny sensor gjør vogntog sikrere og smartere

Den norske teknologibedriften El-Watch AS har utviklet et nytt system for å overvåke lastebildekk i sanntid. Systemet består av en helt ny sensor og programvare. Monteringen er svært rask og enkel. Sensoren fester seg selv på innsiden av dekket. Der måler den temperatur og trykk i sanntid. Målingene sendes rett på nett og lagres slik[…]