april 30, 2018

Datavisning

I vår app og nettløsning kan du:

• Få rask oversikt over situasjonen akkurat nå.

• Hente fram tidligere målinger fra alle dine sensorer, fra og med første dag.

• Gjøre enkle analyser: sammenligninger, gjennomsnittsmålinger og korrelasjon.

• Legge opp varsling (på sms, epost eller pc-skjermen) slik at du får øyeblikkelig beskjed ved avvik.

• Legge inn og endre navn og andre parameter på dine sensorer.

• Gjøre endringer i visning slik at du får et grensesnitt du trives med (farger, logo, størrelse på grafer, tidsintervall etc).

• Laste ned data (i excel eller csv-format) dersom du ønsker å analysere målingene videre i annet program.