Reparere, optimere, digitalisere …

Digitalisering og automatisering er viktig for å opprettholde konkurranseevnen i Norge i årene som kommer. Men det er mange som sitter på gjerdet og lurer på hva digitalisering egentlig er og hvordan de skal komme i gang.

Digitalisering er ikke vanskelig

Det er ikke alt som sies og skrives om digitalisering som bidrar til å spre kunnskap og pågangsmot. Presentasjoner og festtaler krydres med futuristiske illustrasjoner og stammespråk som gjør at avstanden mellom virkeligheten (dagens fabrikkgulv) og målet (Industri 4.0 eller hva det nå er…) blir større og mer skremmende enn nødvendig.

Spørsmålene mange sitter igjen med er: Hvordan gjør vi det? Og: hvordan skal vi digitalisere på en måte som får det beste ut av både teknologien og menneskene som bruker den?

iPompel & ePilt
Digitalt forsterkede reparatører

Umiddelbar verdi

I El-Watch er vi opptatt av at digitalisering skal være enkelt og at sensorene våre skal gi verdi fra dag en. Det betyr at digitalisering kan gjøres i små skritt etter hvert som man lærer mer om både teknologien og egne behov. I praksis betyr det at man plasserer ut sensorer der man tror at man kan få verdifull innsikt tilbake.

Ta en kikk på vårt SmartStart-konsept for å se hvordan vi kan hjelpe deg i gang. Eller klikk deg inn på oppstartsveiledningen for å se hvordan du kan komme i gang på egen hånd.

Et godt eksempel på enkel, men verdifull bruk av trådløse sensorer er å overvåke kabler og annet utstyr for å varsle om varmgang, lekkasjer og andre mer eller mindre forutsigbare hendelser. Slik kan man unngå både branntilløp og vannskade.

Et annet er når man kan spare tid og energi ved å erstatte manuell inspeksjon av fjerntliggende bygg eller vanskelig tilgjengelige punkter med sensorer som overvåker kontinuerlig.

Sensorer kan også sørge for at operatører og annet personell får god oversikt over tilstand, oppetid og status på maskiner og utstyr; trafikken i dører og spjeld; temperaturen i produksjonsprosessen; nivået i tanker; luftfuktigheten på lageret etc. Dette bidrar til at flinke folk blir enda bedre til å se hva som bør gjøres.

Enormt potensial

Samtidig er det viktig å ha med seg at gode data og sanntidsoversikt har et enormt potensial som kan foredles og utvikles i takt med bedriftens behov, ressurser og interne læreprosess.

Ved å studere målinger samlet inn over tid kan man lære mye om eget forbedringspotensial og flaskehalser. En slik analyse kan gjøres på forskjellige måter. Man kan se og forstå mye av å studere og sammenligne grafer visuelt. Men man kan også få hjelp av algoritmer og kunstig intelligens til å oppdage sammenhenger som ikke kommer fram ved en mer overfladisk analyse.

Samarbeid

Flere blikk på samme sak gir ny innsikt og store muligheter. El-Watch jobber tett med Sintef, NTNU, DigiFab og en rekke store og små industribedrifter om å utvikle ny teknologi og – ikke minst – kunnskap om hvordan teknologien kan brukes på mest mulig hensiktsmessig måte. I samspillet mellom forskjellige aktører og kompetanseområder dukker det ofte opp nye bruksområder og smarte løsninger som ingen av partene hadde forutsetninger for å se på egenhånd.

Vi samarbeider gjerne med flere. Enten du har behov oversikt eller innsikt i produksjon og bygg, eller utvikler software, rådgivningstjenester eller annen virksomhet som behøver gode sanntidsdata, er du mer enn velkommen til å ta kontakt.