mars 10, 2018

NEURON – Et komplett trådløst sensorsystem

Vet du nok om dine prosesser, maskiner og bygg? Med sensorer som måler kontinuerlig og som er påkoblet internett kan du få et digitalt speilbilde av tingenes tilstand. Det er dette som er IoT – internet of things.

Kom i gang raskt og enkelt med Neuron SmartStart.

NEURON gir deg IoT på et blunk

Med våre trådløse sensorer, NEURON, kan du raskt og enkelt koble dine prosesser, maskiner, fartøy og bygg til nett. Sensorene er små, robuste og ekstremt energieffektive med en batterilevetid på opptil 15 år.

Systemet er nyttig, skalerbart og kostnadseffektivt enten du har ansvaret for en kiosk med en isdisk eller et smelteverk med titusenvis av målepunkt. Du sparer tid og energi!

Det er ikke vanskelig å komme i gang. Digitalisering kan gjøres i små skritt etter hvert som bedriften lærer mer om teknologien og egne behov.

Per i dag har vi sensorer som måler temperatur, vibrasjon, vannlekkasje, luftfuktighet, lys, trykk og trafikken i dører, luker og spjeld. Flere av sensorene kommer i forskjellige varianter, og vi har nye, spennende sensorer under utvikling (blant annet har vi IR-sensor og differensialtrykk i testing nå). Vi har også en digitalisator som lar deg hente målinger fra analoge instrumenter og sende dem på nett.

De fleste sensorene måler hvert tredje sekund og sender målingen via radio (868 MHz) annenhvert minutt. Ved brå endring er sensoren programmert til å sende umiddelbart. Målingene sendes til en datainnsamler (også kalt gateway) som videresender dataene til vår sky på nettet. Datainnsamleren kommer ferdig konfigurert. Det er bare å plugge den i stikkontakten.

I NEURON Dashboard får du god oversikt, du kan sette opp varslinger og gjøre enkle analyser for å se nye sammenhenger. Om du ønsker å gjøre en dypere analyse av dine data eller se på mulighetene som ligger i maskinlæring kan vi sette deg i kontakt med en av våre gode samarbeidspartnere. Du kan også videresende datastrømmen til et annet toppsystem ved hjelp av API.

Les mer om hvordan du kan få dine data levert der du vil.