januar 18, 2019

Vannlekkasje

Vannskader koster samfunnet flere milliarder kroner i året. Et våtere klima i kombinasjon med et aldrende og til dels underdimensjonert avløpssystem gjør at vi må regne med flere vannskader i framtida.

Lekkasjer kan også være en indikasjon på at maskiner og utstyr behøver tilsyn. Dette kan hindre driftsstans og store merkostnader i alt fra tungindustri til nett- og pumpestasjoner.  

Vannskader oppstår gjerne på utilgjengelig steder og kan være vanskelige å oppdage. Dette gjør at det kan ta lang tid før feilen oppdages. Med tidlig varsling kan skadeomfanget reduseres betraktelig.

Neuron Water Leak Detector er en trådløs sensor med svært lang levetid som registrer og varsler ved søl og fukt. Den kan også brukes for å følge med på at det ikke er tørt der det faktisk skal være vått.

Neuron water leak detector
Trådløs sensor med probe som oppdager og varsler ved vannlekkasje. Levetid på batteri opp mot 15 år.