april 22, 2018

Neuron trykksensor

I rør- og ventilasjonssystem og lastebildekk er trykket kanskje den viktigste indikasjonen på tilstand. Trykk kan også brukes for å måle nivå i væsketanker. En trykksensor kan også gi beskjed om at døra blir åpnet.

I samarbeid med en av de kjente storbilprodusentene har El-Watch har utviklet en egen sensor som måler trykk og temperatur inni lastebildekk. Les mer om denne sensoren i Yrkesbil: Ny sensor for å overvåke dekkene.

Vi har også utviklet trykksensorer (0-2 Bar og 0-14 Bar) som brukes i industri, sjømat og vann- og avløpssystemer.

Les mer om hvordan vi, i samarbeid med Powel, gjør pumpestasjoner smartere.

Vi kan også levere sensorer som måler lufttrykk i rom og ventilasjonssystemer.

Neuron trykksensor (0-14 Bar) på jobb i pumpestasjon.