oktober 18, 2018

NEURON SmartStart hjelper deg i gang med digitalisering

Det er raskt og enkelt å få tingene sine på nett med våre trådløse sensorer.

Men, det aller beste resultatet får vi når din innsikt i bransjen og egne prosesser spiller på lag med vår kompetanse om sensorer og digitalisering. For å gi deg best mulig digital oversikt og innsikt fra dag 1 tilbyr vi derfor NEURON SmartStart som inkluderer:

  • opptil fire timer rådgivning
  • en NEURON gateway
  • fem trådløse sensorer
God analog planlegging av digitalisering hos Oshaug i Molde.

Tilbudet er spesielt utarbeidet med tanke på produksjonsbedrifter, men kan selvsagt benyttes av alle med behov for trådløs oversikt og innsikt.

Les mer om Neuron sensors her.

SmartStart-metoden i korte trekk

Vi møtes hos dere – eller annet egnet sted. Dere bestemmer hvem og hvor mange som stiller fra deres side. Det er ofte klokt å inkludere folk som til daglig jobber tett på det som skal digitaliseres.

Vi gir en kort introduksjon til NEURON og de mulighetene og begrensningene som ligger i teknologien.

Vi snakker sammen for å forstå deres behov bedre. Blant annet kommer vi inn på følgende punkt:

  • Hvordan kan vi best avdekke og avverge småfeil før de blir store?
  • Har dere behov eller ønske om å dele data med noen?
  • Kan vi spore opp tidstyver, energilekkasjer og andre kilder til svinn?
  • Har dere målebehov som det per i dag er tidkrevende eller farlig å dekke?
  • Er det aktuelt med spesielle alarmregler?
  • Ønsker dere data levert til et annet toppsystem?

Basert på samtalen og felles forståelse av behov og muligheter finner vi fram til noen gode målepunkt som gjør dere smartere og tryggere.

Dere oppretter bruker og logger inn på app og nett. Vi viser dere hvordan sensorene registreres og navngis, og hvordan man setter opp grupper og alarmer på en enkel måte.

plasserer vi gateway og de sensorene. De små blå fester vi vanligvis på sekunder med tape eller strips. Noen skrus lett på plass, mens digitalisatoren krever litt mer kobling og konfigurering.

Om det dukker opp behov for flere sensorer, skreddersydde alarmer, eller integrasjon mot andre systemer kan vi selvsagt hjelpe dere med det og. Enten der og da, eller i etterkant av møtet.

SmartStart i lomma
Målinger i lomma før lunsj.

Små sensorer kan løse store problemer. Les mer på The Explorer.