november 21, 2018

NEURON produktinfo og priser

Alle våre sensorer sender hvert andre minutt. Rekkevidden kan i fri sikt være på mer enn 1500 meter. I praksis påvirkes rekkevidden av fysiske barrierer og radiostøy og er sånn sett svært vanskelig å beregne.

I tillegg til prisen kommer 9 kr per sensor per måned. Dette dekker datatrafikk og lagring, tilgang til Neuron dashboard og support innenfor normal arbeidstid. Ved større volum og videresalg til tredjepart åpner vi for alternativ prismodell.

Alle priser er eks. mva. Trykk på produktnavnet for å se produktinfo.

ProduktProdukttypeEksempel bruksområdeMåleområdeMålefrekvensPris
NEURON humidity and temperatureSensor Inneklima, veksthus, kjølerom, ventilasjonsanlegg m.m.-40 til 85 °C
0-100% RH
30. sek749 kr
NEURON air temperatureSensor Raske temperaturendringer, kjølerom, ventilasjonsanlegg m.m.-40 til 85 °C3. sek649 kr
NEURON surface temperatureSensorTemperatur på kabler, maskiner og annet utstyr. Varmgang, fare. -40 til 85 °C3. sek649 kr
NEURON water detectorSensor + probeVann på gulv. Lekkasje. 0-100%3. sek1249 kr
NEURON pressureSensor med koblingTrykk i luft, væske. Nivåmåling av væske0-2 Bar
0-14 Bar
10. sekfra 2490 kr
NEURON open/closedSensor + magnetTrafikk i dører, skuffer og skap. Aktivitetsnivå i rom og byggÅpen/lukket, av/påVed endring649 kr
NEURON lightSensorOppetid, signallamper. Lys i rom/skapAv/på (valgt punkt på 0-100 skala)5. sek649 kr
NEURON PT100Sensor for PT 100 probe (ikke inkludert)*Temperatur i væske. På overflater med probe. -40 til 250°C3. sekfra 990 kr
NEURON PT100 high temp Sensor for probe (ikke inkludert)*Temperatur på særlig varme overflater-40 til 650 °C3. sekfra 990 kr
NEURON dry contactSensor + ledningMotorvern, oppetidOhm3. sek1190 kr
NEURON currentDigitalisatorDigitaliserer analoge sensorer4-20 mA10. sekfra 1190 kr
NEURON voltageDigitalisatorMåler spenning. Sender analoge målinger online. -30 til 30V DC10. sek1190 kr
NEURON mobileGatewayLaster målinger fra sensorer opp på nett2490 kr

* Om ønskelig kan vi levere disse sensorene med PT100-probe. Prisen vil da bli noe høyere.