mars 10, 2018

Oppstartsveiledning (gammel løsning)

Steg 1: Gå til: https://neuron.el-watch.com/register Skriv inn gatewayens serienummer for å opprette bruker og passord.

Steg 2: Gå så til https://neuron.el-watch.com/signin eller last ned appen EW Neuron Scan fra Google Play (IOS-app kommer). Logg inn med brukernavn og passord.

Steg 3: Plugg inn Neuron Gateway. Om du har GSM-varianten er det nok å koble seg til strømnettet så vil den straks begynne å sende data fra sensorene til din bruker.

Steg 4: Sensorene er allerede påslått og i gang. Registrer en og en til din bruker i appen ved hjelp av QR-kode eller serienummer. Gi sensoren et navn sånn at du kjenner den igjen. For eksempel ‘Temp kjølerom 2’.

Steg 5: Plasser sensorene der du vil ha dem med tape, strips eller magnet. Signalstyrken bør ligge mellom -50 og -90 dB. Blir signalet svakt kan du vurdere å flytte sensor eller gateway – eller ta i bruk enda en gateway.

Steg 6: Du er i gang! Måledata leveres og lagres i vår sky. Du får umiddelbar tilgang i app og på web. Alle målingen lagres og vises i vårt system eller de kan sendes videre til annet system med API.

Steg 7: Sett opp alarmer i appen ved å trykke på sensor og deretter ‘rediger sensor’ nede til høyre. På nett logger du inn på https://neuron.el-watch.com, klikk på sensorens menu/settings og deretter den gule bjella. Nå kan du velge alarmgrenser og hvorvidt du vil ha beskjed på sms, epost eller web.