november 19, 2018

Sensorer for industrien

Neuron sensors gir verdi til alt fra små produksjonsbedrifter til store smelteverk. Det er enkelt å komme i gang, du får gevinst fra dag én, og de videre mulighetene er mange.

Kom i gang raskt og enkelt med Neuron SmartStart.

Gir bedre sikkerhet

Sensorer kan oppdage feil på et tidlig stadium og avverge havari, driftsstans og situasjoner som kan sette produksjon og folk i fare. For eksempel kan en sensor som overvåker temperaturen på en strømkabel, motor eller pumpe varsle om varmgang lenge før det bryter ut brann.  

Bidrar til økonomi og miljø

God bruk av sensorer i kombinasjon med bransjeinnsikt optimaliserer ressursbruk og reduserer avfall. Det betyr mer effektiv bruk av energi, materialer og utstyr – og færre ressurser på avveie.  

Raskere inspeksjon og bedre vedlikehold

Når sensorer gjør jobben får alle som trenger det umiddelbar innsikt i tilstanden uten at noen behøver å gjøre jobben med å logge. Bedre innsikt i tilstanden gir bedre forutsetninger for å planlegge vedlikehold. Du kan også velge å dele sanntidsinformasjon og andre data fra din maskinpark med andre relevante aktører, som for eksempel eksterne service- og vedlikeholdsbedrifter og leverandører. Dette gir en unik mulighet til å oppdage feil og nye muligheter.

Kobler sammen gammelt og nytt

Norsk industri består av nytt og gammelt i skjønn forening. Svært mange maskiner er både 30 og 40 år gamle og de gjør fremdeles en god jobb – gjerne side om side med roboter og helautomatiserte løsninger. Med Neuron sensors kan du enkelt digitalisere også gammelt utstyr.  

Industri 4.0

Industri 4.0 (også kjent som den fjerde industrielle revolusjon) handler om å koble sammen avansert produksjon og digitale, nettbaserte løsninger for å oppnå høyere produktivitet, bedre ressursutnyttelse og forutsigbarhet, færre feil og – på sikt – oppdage nye muligheter.

Denne sammenkoblingen forutsetter sensorer. Uten sensorer har datamaskiner svært begrenset informasjon om de miljøene, prosessene, og maskinene de er satt til å overvåke og analysere. Våre sensorer bygger bro mellom den fysiske og den digitale virkeligheten.