november 20, 2018

Sensorer for bygg og eiendom

Våre sensorer gir digital oversikt og trygghet for alle typer bygg på en svært enkel, kostnadseffektiv og lite påtrengende måte. 

El-Watch og Neuron sensors er registrert i Achilles Startbank.

Lett å ettermontere

Mange moderne bygg har gode styringssystem for ventilasjon og temperatur. Med Neuron sensorer som logger temperatur og luftfuktighet kan du på en enkel måte få enda bedre oversikt der det trengs, kontrollere at eksisterende anlegg fungerer som det skal, eller rett og slett digitalisere gamle bygg. 

Bedre sikkerhet for eier og bruker

Temperatursensor på kabler, koblingsbokser og el-tavler kan gi varsel om avvik og varmgang lenge før branntilløp og farlige situasjoner oppstår. NEURON er imidlertid ikke et brannvarslingssystem, men et system som varsler om potensielle problemer på et tidlig stadium.  

Med sensor som varsler om vann på gulv får du umiddelbart beskjed dersom du har en lekkasje. Ettersom våre sensorer har svært god rekkevidde og lang levetid på batteri kan denne sensoren også bygges inn slik at du har oversikt over spesielt utilgjengelige steder i 12-15 år. 

Overvåker ting, ikke folk

NEURON er et system som overvåker ting, ikke folk. Dør- og lyssensorer kan for eksempel si mye om trafikken og det generelle aktivitetsnivået i et bygg eller rom uten å krenke personvernet.