november 8, 2019

Kom i gang med Neuron sensors

Dette er en kort introduksjon til hvordan du registrerer trådløse sensorer i neuronsensors.app, får tilgang til data og setter alarmer. Neuron sensors er et system som består av små trådløse sensorer, gateway som laster målinger opp på nett, og programvare for å administrere sensorer og se måleverdier.

Neuronsensors.app er en webapp. Det betyr at det er en nettside som oppfører seg som en app på mobilen. I denne introduksjonen tar vi utgangspunkt i nettversjonen av neuronsensors.app som, med noen få unntak, fungerer likt som på mobil.

Opprett bruker

Gå til https://neuronsensors.app/signup. Legg inn epost-adresse og et godt passord. Minimumslengden er seks tegn. Vi anbefaler at du velger et sterkt passord som består av flere tegn og bokstaver og som ikke er i bruk i andre sammenhenger.

Opprett bruker på neuronsensors.app

Verifiser epost: Du vil nå motta en epost fra oss som ber deg verifisere adressen. Klikk på lenka i eposten. Så snart du har gjort det, kan du logge inn på neuronsensors.app/login.

Plugg inn Neuron Gateway: Denne bør plasseres sentralt i forhold til sensorene. [les mer om gateway’en og plassering her]. Om du har mobilvarianten er det nok å koble seg til strømnettet så vil den straks begynne å sende data fra sensorene til din bruker. Det kan imidlertid ta noen minutter før du ser at data kommer inn.

Opprett system

Alle Neuron sensors skal legges til et system. Trykk på ‘Add new system’ for å opprette et system. Du bestemmer selv hva ditt system skal omfatte. Det kan være et bygg, en maskin eller en hel fabrikk.

Opprett system

Gi systemet navn og gjerne en beskrivelse.

Du kan også invitere andre brukere. Du bestemmer om de skal ha administratortilgang eller en mer begrenset visningstilgang. Det er ikke mulig å tildele administratortilgang før den nye brukeren er opprettet og har akseptert invitasjonen til systemet.

Klikk på spaken til høyre for Admin for å gi administratortilgang. Den som oppretter systemet blir automatisk administrator.

En administrator kan opprette, endre og slette sensorer, alarmer og beskrivelser. Vi anbefaler at du ikke gir administratortilgang til andre med mindre det er nødvendig.

Her, under ‘manage system’, finner du også API-nøkkel dersom du vil sende data til et annet system.

Legg til sensor

Sensorene er allerede påslått og i gang når du tar dem ut av esken. For å registrere sensorer til ditt nye system trykker du på plussknappen og velger ‘add sensor’.

Om du bruker mobil eller PC med kamera kan du bruke kameraet til å scanne QR-koden på sensoren. Du kan også velge ‘continue’ for å heller registrere sensoren ved hjelp av serienummeret. Serienummeret (SN) skriver du inn i feltet som heter ‘Sensor ID’. I feltet ‘Alias’ gir du sensoren et fornuftig navn og i ‘Description’ kan du gjerne skrive inn en kort beskrivelse. For at det skal bli lettere å holde oversikt over målepunktene kan du også legge til tags. Tags separeres med komma og du kan ha opptil fem tags pr sensor.

Registrer sensor

Plasser sensorene der du vil ha dem med tape, strips eller magnet. Signalstyrken bør ligge mellom -30 og -90 dB. Blir signalet svakere enn -95 dB kan det gi periodiske utfall av data fra sensoren. Blir signalet svakt kan du vurdere å flytte sensor eller gateway – eller ta i bruk enda en gateway.

Vi anbefaler at du bruker appen og tar bilde av sensorens plassering. Trykk på ‘Add an image’ for å ta bilde ved hjelp av mobilens kamera. Da blir det a) lettere å finne den igjen, b) enklere for andre brukere av systemet å forstå hva og hvordan den måler og c) mulig å sjekke at sensoren er stabilt plassert over tid.

Gratulerer, du har nå et dashboard med en IoT-sensor som leverer og lagrer data i vår sky. Trykk på målingen for å åpne et mer detaljert bilde av sensoren.

Rask og enkel tilgang på målinger siste fire timer, siste døgn og siste uke.

Her kan du enkelt hente fram målinger fra siste fire timer, siste døgn og siste uke. For de siste fire timene viser grafen alle målingene som ligger i databasen (typisk 30-40 per time). Når du er inne på målingene for siste døgn og siste uke viser grafen gjennomsnittet, samt minimumsverdi og maksimumsverdi for hver time.

Sensordetaljer

Ved å gå inn på ‘details’ øverst i høyre hjørne kommer du inn på en mer detaljert oversikt over sensoren.

Bilde av sensorens plassering er nyttig for å finne den igjen, og for at andre skal se hvordan den er plassert.

RSSI (radio signal strength indicator), altså signalstyrke, sier noe om hvor god dekning sensoren har til gateway’en. Denne bør være mellom -30 dB og -90 dB. Når signalstyrken er svakere enn -95 dB risikerer du at målinger ikke når fram.

Her kan du også finne bildet du (kanskje) tok da du plasserte sensoren. Du kan se når sensoren ble produsert, hvilke tags (stikkord) som er registrert til sensoren og du kan se om det er noen aktive alarmer.

Her kan du også laste ned en excel eller csv-fil med gjennomsnitt, minimum og maksimum per time. Skriv inn til-fra tidspunkt og klikk på ‘Export data’.

Dersom du vil hente ut absolutt alle målinger må du bruke API.  

Alarm og alarmregler

Varsel/alarm er en svært viktig funksjon som er i stadig utvikling. For å sette en alarmregel går du til ‘rules’. Der velger du hvilket system du vil sette alarmen på, og hvilken sensor det gjelder.  

Alarm
Velg riktig system og sensor.

Nå kan du sette alarmgrenser slik at du får varsel når det trengs.

alarmregler
Sett alarmgrenser, mottaker, eventuell tidsavgrensning og signatur.

Dersom du kun vil motta alarmer i et bestemt tidsrom (f.eks. i arbeidstiden) kan du krysse av ‘Limit to time’ for å velge dager og tidspunkt. Alarmen leveres som epost, push-varsel på telefonen og som en «event» i dashboardet. Mer om hvordan man velger (bort) alarmkanaler under.

Dersom dette er en viktig alarm kan du kreve signatur. Da vil denne alarmen ikke forsvinne før en av brukerne på systemet signerer den ut.  

signer ut
Signer og noter hva som skjedd

Når du signerer ut alarmen blir denne lagret slik at du og andre brukere kan se hva som skjedde.

Manuelle observasjoner

Sensorer kan sanse mye, men det kan også mennesker som jobber med bygg og maskiner. Vi har derfor laget en funksjon der brukerne av systemet kan legge inn hendelser (events). Dette kan være observasjoner (f.eks. en skranglelyd eller løs skrue), utført vedlikehold, vareleveranse eller det du mener er relevante hendelser i ditt system.

Du definerer selv ‘Event tags’ i ‘manage system’

Events som registres manuelt kan hjelpe deg med å forstå systemet og sensordataene bedre. Det kan også være verdifullt underlag for maskinlæring nå eller i framtiden.

‘Notify users’ for å gjøre andre brukere av systemet oppmerksom på denne hendelsen. Be om signatur dersom du trenger bekreftelse.

Vi mener det å registrere manuelle observasjoner er en spennende funksjon som kan bidra til å berike sensordata og dessuten gi brukere av neuronsensors.app en verdifull logg over hendelser i sitt system. Gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan dette kan bli en enda bedre funksjon for deg.

Brukerinnstillinger

Ved siden av epostadressen din finner du ‘user settings’. Der kan du legge inn telefonnummeret ditt for push-varsel på mobil. Du kan også bestemme hvorvidt du vil ha alarmer på epost eller ikke, og om du vil ha automatiske alarmer.

user settings

For å få pushvarsel må du legge inn telefonnummeret ditt her.

I utgangspunktet er epost og automatiske varsel påslått.

Automatisk/smart varsel er en funksjon som gir et varsel når måleverdien er utenfor normalområdet for sensoren. Denne funksjonen er aktiv etter et døgn og vil bli bedre etter hvert som du bruker systemet. Dersom du ikke ønsker denne funksjonen kan du slå den av her.

Tilbakemeldinger

Som nevnt innledningsvis er neuronsensors.app en løsning som blir utviklet av El-Watch AS. Dette er et produkt som utvikles kontinuerlig og vi trenger din tilbakemelding for at dette skal bli så bra som mulig.

Gi tilbakemelding. Du kan bidra til å utvikle dette dashboardet slik at det blir så bra som mulig.

Ved å trykke på de tre prikkene ved siden av epostadressen din finner du et tilbakemeldingsskjema (feedback). Bruk dette for melde inn forslag og feil. Ofte er det ikke så mye som skal til for å fikse det som gjøre både deg og andre ekstra godt fornøyd.

Integrasjon/API

Om du vil ha data fra sensorene inn i et annet system enn neuronsensors.app kan du enkelt integrere mot andre system. Foreløpig har vi lagt spesielt til rette for Post og Microsoft Azure, men ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp til å integrere mot annet system. API-nøkkel finner du under ‘manage system’.