august 23, 2018

JustCARD support

Om du ikke finner svar på det du lurer på her kan du ta kontakt på epost eller vår supporttelefon. 

JustCARD Roughline

PW-ON bryter på datamaskin lyser rødt.
 • Trykk inn PW-ON bryter for å starte datamaskinen.
  PW-ON bryter på datamaskin lyser ikke.
 • Se om strømforsyning ved datamaskin lyser grønt.
 • Sjekk strømkabel.
Restart datamaskin med PW-ON bryter, eller restart hele terminal.
Avslått
 • Trykk powerknapp, nederst knapp til høyre bak skjerm.
 • Ikke signal
 • Sjekk signalkabel fra skjerm til datamaskin i bunn av chassis
 • Datamaskin avslått
 • Lyser ikke PWR led på datamaskin, se feilsøking for datamaskin.
 • Avtale ikke signert med Teller/Elavon.
 • Ta kontakt med Teller/Elavon og signere en avtale (Behøver BAX nummer)
 • Ustabil nettlinje lokalt.
 • Kontakt din nettverksleverandør.
 • Skriver uten strøm.
 • Sjekk strømforsyning til skriver.
 • Kontakt El-Watch.
 • Har ikke papir.
 • Trykk “Feed” ved grønn powerled.
 • Send inn nytt papir.
 • Papirjam.
 • Koble fra strøm. Fjern alt papir.
 • Sett på strøm og send papir inn i skriver på nytt.
 • Papir feil vei.
 • Snu papirrull. Papir skal komme ned i forkant av skriver.
 • Feil type papir.
 • Er papiret termisk?
 • Bytt papir.
 • Brudd med relekort
 • Sjekk kabling og lys på relekort.
 • Koble fra USB-kabel i 10 sek.
 • Ikke styrestrøm til relekort
 • Sjekk 24VDC strømforsyning.
 • Slå av PC og slå ut sikringer i 10 sekunder (restart)
 • Kontakt El-Watch
 • Ikke strøm til IO-kort
 • Sjekk 24VDC strømforsyning.

 • FAQ: justCARD Highline

  Avslått datamaskin.
 • Slå på datamaskin med bryter ved minnepinne.
 • Har ikke strøm.
 • Se om strømforsyning lyser grønt.
 • Sjekk strømkabel.
 • Restart datamaskin med bryter, eller restart hele terminal.
  Avslått
 • Trykk powerknapp, nederst knapp til høyre bak skjerm.
 • Ikke strøm
 • Sjekk at strømforsyning IKKE merket EGSTON er koblet til stikk.
 • Vri litt opp og ned for å sjekke om de kan være dårlig kontakt.
 • Ikke signal
 • Sjekk signalkabel fra skjerm til datamaskin i bunn av chassis
 • Datamaskin avslått
 • Lyser ikke PWR led på datamaskin, se feilsøking for datamaskin.
 • Kontakt El-Watch.
  Ta strømmen fra betalingsterminal (kontakt merket “EGSTON”) i 10 sekunder.
 • Prøv å ta ut kort med nebbtang og restart betalingsterminal.
 • Kortleser må sannsynligvis byttes.
 • Avtale ikke signert med Teller/Elavon.
 • Ta kontakt med Teller/Elavon og signere en avtale (Behøver BAX nummer)
 • Ustabil nettlinje lokalt.
 • Kontakt din nettverksleverandør.
 • Skriver uten strøm.
 • Sjekk strømforsyning til skriver.
 • Kontakt El-Watch.
 • Har ikke papir.
 • Trykk “Feed” ved grønn powerled.
 • Send inn nytt papir.
 • Papirjam.
 • Koble fra strøm. Fjern alt papir.
 • Sett på strøm og send papir inn i skriver på nytt.
 • Papir feil vei.
 • Snu papirrull. Papir skal komme ned i forkant av skriver.
 • Feil type papir.
 • Er papiret termisk?
 • Bytt papir.
 • Ikke kontakt med relekort
 • Sjekk kabling og lys på relekort.
 • Koble fra USB-kabel i 10 sek.
 • Ikke styrestrøm til relekort
 • Sjekk 24VDC strømforsyning.
 • Ikke strøm til IO-kort
 • Sjekk 24VDC strømforsyning.
 • Kortleser mangler strøm.
 • Se om kortleser lyser rødt der kablene er festet.
 • Kort står fast i kortleser
 • Koble fra strøm og roter hjul manuelt.
 • Kort med for lav verdi.
 • Kunden skal ha fått mulighet til å fylle opp for beholde kortet. Ingen feil.
 • Kort med utgått gyldighetstid.
 • Gyldighetstid kan justeres og deaktiveres. Ingen feil.
 • Defekt kort.
 • Ta kort ut fra kortskuff og prøv det på nytt.
 • Ellers kontakt El-Watch.
 • Noter kortnummer og saldo.
 • Kontakt El-Watch.
 • Tom for kort.
 • Fyll opp dispenser.
 • Kort feil vei i dispenser.
 • Sjekk at chip peker opp og frem på alle kort i dispenser. Feil verdikort.
 • Alle verdikort må være kjøpt fra El-Watch.