Digitalisering i fem trinn

Vet du hva digitalisering egentlig er og hvordan du skal få digitaliseringen til å funke for deg? Bare sånn delvis? Da kan du trøste deg med at du er i godt selskap.

Digitalisering handler kort fortalt om å få ting og prosesser på nett sånn at man kan utnytte styrkene i den digitale sfæren til å analysere og effektivisere den fysiske virkeligheten. Dette er ikke nødvendigvis veldig vanskelig, men i møte med store visjoner, klebrige moteord og enøyd ekspertise er det mange som detter av lasset og litt for raskt konkluderer med at digitalisering er veldig vanskelig og ullent.

Et produksjonsanlegg (f.eks. en fabrikk, en bondegård, et oppdrettsanlegg) er et knutepunkt hvor en lang rekke resurser (råstoff, kompetanse, maskiner) møtes og kobles sammen. For å produsere det man skal må maskiner og utstyr fungere godt, vann, strøm og god ventilasjon må være på plass, folk må være friske og på jobb, råvarer må leveres som avtalt, transportører må hente og bringe de ferdige produktene også videre også videre. Dersom et lite ledd i en av disse kjedene brytes risikerer man at produksjonen stopper. I noen tilfeller for lang tid.

Digitalisering kan gi deg oversikt over situasjonen og hjelpe deg med å avverge feil i god tid.

Vi i El-Watch er gode på den delen av digitalisering som handler om å få ting (les: bygg, maskiner, fartøy, biler og infrastruktur) på nett. Vi synes det er flott med store visjoner, men vi mener det er enda viktigere at digitaliseringen gir gevinst både på kort og lang sikt.

Digitalisering er et barneskirenn

Her har vi satt opp en enkel digitaliseringsmodell i fem trinn. Som med alle andre modeller er ikke dette en modell som nødvendigvis skal følges til punkt og prikke. Noen kan kanskje starte på trinn fire, andre kan ha nytte av å steppe litt mellom de forskjellige trinnene, eller ta et støttesteg utenfor vår modell. Uansett, om du er usikker på hvor du skal starte din digitalisering kan du jo ta en kikk.

Første trinn er å få ting på nett. Dette er et enkelt trinn som kan gi stor umiddelbar verdi. Ved å bruke trådløse sensorer som logger i sanntid får du raskt og enkelt digital oversikt og varsel dersom noe i dine bygg eller maskiner er utenfor normalen – for eksempel dersom det er varmgang i det elektriske anlegget eller vannlekkasje. Gode sensorer på jobb kan også spare deg og dine for unødvendige inspeksjoner og manuell logging av data.

Andre trinn er ganske enkelt å gjøre en god, gammeldags analyse av data, gjerne i Neuron dashboard. Dette kan virke banalt, men når du har samlet data en stund kan du lære mye om helheten ved å studere og sammenligne enkle tall og tellinger, gjennomsnittsverdier og grafer. Ved å sammenligne data over tid og rom kan du kanskje allerede nå se sammenhenger som kan gi deg mer hensiktsmessige vedlikeholdsrutiner eller bedre forståelse av viktige prosesser.

Tredje trinn er å gjøre en ny vurdering av målepunktene. Når du har hatt sensorer på jobb en stund vil du antagelig oppdage at noen gir deg veldig god informasjon, mens andre gir mindre relevant informasjon. Kanskje ser du nå at du trenger flere sensorer for å få oversikten du trenger. Involverer operatører, vedlikeholdspersonell og andre med inngående bransjekunnskap for å finne fram til de gode målepunktene.

Fjerde trinn er å integrere datastrømmene i ett system. Enten du har ansvaret for en industribedrift, en trafostasjon, et vannverk eller et oppdrettsanlegg, har du mest sannsynlig sensorer fra en rekke forskjellige leverandører. Det er vel og bra, men for å få mest mulig verdi ut av disse datastrømmene vil det være en stor fordel å samle dem i ett system. Det er enkelt å sende sanntidsdata fra Neuron med API eller MQTT (beklager stammespråk) til det systemet du måtte ønske.

Femte trinn er avansert analyse og maskinlæring basert på (big) data. Når du har kommet så langt fremstår antagelig dette trinnet både annerledes og enklere enn da du sto på de lavere trinnene i digitaliseringstrappa. Kanskje er det nå på tide å justere visjonen? Data fra forskjellige kilder, samlet inn over tid gir en unik plattform for utvikling av både prosess, produkt og i mange tilfeller selve organisasjonen.

Gjennom alle disse trinnene er det viktig å ha med seg at digitalisering veldig ofte handler om å få bedre oversikt og innsikt i helheten – hva nå enn det er for deg. Det er derfor viktig at digitaliseringsprosessen ikke overlates til IT-gjengen, vedlikeholdsavdelingen, sommervikaren eller direktøren for det hele. For å fange opp helheten på en god måte, og samtidig utvikle verktøy og prosedyrer for å forbedre helheten er det viktig at digitaliseringsprosessen er bredt forankret i organisasjonen.

Vi har alt du trenger for å få tingene dine på nett, og i samarbeid med gode partnere hjelper vi deg gjerne helt opp på trinn fem. Ta kontakt!

Ta gjerne en kikk på vårt SmartStart-tilbud.

Lykke til!